Tradizione in Continua Evoluzione

Почистване на кафе машината

02.07.2014

Редовното почистване на кафе-машината предотвратява диауксиалния растеж на микроорганизми във вътрешността на портафилтъра. Замърсеният портафилтър представлява хранителна среда за много бактерии. В резултат на това се оформя биофилм (тънък слой от бактерии, разположени върху носител), който влошава вкусовите качества на кафето. Развиват се бактерии от р.Pseudomonas, р.Micrococcus, а в някои случаи се наблюдава обилно развитие на алги (някои видове, отделят токсини, които попадат в организма чрез вдишване). Много бактерии са термофилни и оптималната им температура за живот е над 90 градуса.

Маслата, които се съдържат в кафените зърна реагират с водата и атмосферният кислород, като ефектът от тази взаимовръзка оказва неблагоприятно въздействие не само върху качеството на еспресото, но и върху вашето здраве. Влагата във въздуха доставя молекули вода, които се свързват с маслата и в последствие това води до окисление (гранясване) на кафето.

Друга уязвима част от кафемашината е т.нар. капучинатор. Засъхналото мляко е среда за развитие на бактерии, който спадат към групата на условно патогенните микроорганизми. При определени фактори на средата, те могат да предизвикат стомашно-чревни заболявания. Мазнината на пастьоризираното мляко често е хомогенизирана, което я прави склонна към гранясване. Гранясването всъщност е химичен процес, при който мазнините се окисляват до кетони, алдехиди и прекиси. Окисленият холестерол в млякото е една от причините за сърдечно-съдовите проблеми.

Млякото като цяло е богато на хранителни вещества, което осигурява идеална среда за растеж и развитие на много микроорганизми, затова е важно и къде и при какви условия се съхранява.

След почистване на кафемелачката, е важно да бъде подсушена, тъй като влажната среда е хабитат на всички про(бактерии) и еукариотни микроорганизми (плесени). Някои от еукариотите могат да доведат до респираторни проблеми. Важно е също така кафемелачката да се чисти със специален препарат, защото в каналите остава гранясало кафе. След като смелим кафето, в каналите на мелачката остават частици от него, които в досега си с кислорода гранясват. Кафеното зърно е изградено от над 100 000 клетки с дебелина на клетъчната стена няколко микрона. Във въздуха, който дишаме – 21% се пада на кислорода. Кислородът има разрушаващо действие върху клетъчните стени, в резултат на което бързо прониква под тях и именно там става самото окисление, респ. гранясването.

Препаратите за почистване на кафемелачката са с много силно абсорбираща повърхност и преминавайки през каналите всмукват гранясалите мазнини. Няма опасност за човек, ако случайно в напитката му попадне частица от този препарат, тъй като е годен за човешка консумация, но няма вкус, нито мирис.
Това, което консумираме определя до известна степен, колко здрави ще бъдем. Следователно, от важно значение е да поддържаме в чисто състояние използваните от нас уреди: кафемашина и кафемелачка.